Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin
Regulamin

1. Sklep internetowy jest własnością Firmy: Instytut Ka-Derm Academy, Centrum Kosmetologii Sebastian Lisiecki Chmielniki 30 86-060 Nowa Wieś Wielka / k Bydgoszczy, NIP 5542464023, Tell 661 844 466 i znajduje się na stronie internetowej pod adresem www. https://ka-derm.academy/, można dokonywać w nim zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia dostępnego w Sklepie oraz akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

6. Użytkownik podając swój numer telefonu oraz adres e-mail upoważnia Sklep do wykorzystania adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu realizacji złożonego zamówienia.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8. Cena widoczna przy produkcie w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest ceną wiążącą.

9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.


10. Sklep dołoży wszelki starań, aby Zamawiający był zadowolony z obsługi.

11. Formularze zamówienia wypełnione nieprawidłowo nie będą realizowane.
a. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A."
b. Rodzaj obsługiwanych kart płatniczych Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 

12. Realizacja zamówienia może trwać do 14 dni roboczych, rozpoczyna się w chwili (dot. dni roboczych):
a.    w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze lub płatnych przelewem z księgowanie natychmiastowym (doliczona jest dopłata na koszt klienta) - natychmiast po złożeniu zamówienia,
b. W przypadku przesyłek za pobraniem klient składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty,
c. przelewem - po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar (po upłynięciu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia i nieuregulowaniu wpłaty firma Instytut Ka-Derm Academy po uprzednim kontakcie z klientem ma prawo anulować zamówienie.),
d. w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym, płatności online - w chwili autoryzacji transakcji. ewentualnie przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą czas realizacji zamówienia liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
f. W przypadku płatności przez PayPal może zostać doliczona prowizja stanowiąca około 2% wartości zamówienia, na którą sklep nie ma wpływu.

13. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. Czas realizacji podany w nawiasach jest czasem prognozowanego doręczenia i może różnić się od rzeczywistego.

14. W sytuacji wystąpienia okoliczności obiektywnie niezależnych od Sklepu, włączając w to działania siły wyższej (w tym dostawców) uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Dalsze postanowienia zostaną indywidualnie ustalone z Zamawiającym.


15. Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający. Rekomendujemy wyboru formy ubezpieczenia przesyłki.

16. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Informacja o takiej zmianie statusu zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail lub SMS-em.

17. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie. W przypadku zagubienia przesyłki sklep składa reklamację firmie kurierskiej i wysyła towar ponownie lub oddaje klientowi należności dopiero po oficjalnej odpowiedzi firmy kurierskiej odnośnie do zagubienia przesyłki. Firma kurierska rozpatruje reklamacje niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania reklamacji
.
18. Informujemy, że ewentualne zastrzeżenia dotyczące terminowości doręczenia reklamowanej przesyłki adresatowi nie mogą być przedmiotem odrębnego postępowania reklamacyjnego z powodu wyłączenia odpowiedzialności operatorów pocztowych za terminowość doręczenia przesyłek listowych rejestrowanych zgodnie z art. 23 Światowej Konwencji Pocztowej. Operatorzy pocztowi nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek rejestrowanych, nawet tych nadanych jako priorytetowe. Informacja o zakresie odpowiedzialności dla usług pocztowych zamieszczona jest na stronie internetowej Poczty Polskiej.

19. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia.

20. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji, w której wcześniej klient nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności lub gdy autentyczność zamówienia budzi wątpliwości.

21. Klientowi przysługuje prawo do zmiany lub wycofania złożonego zamówienia w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się z managerem Sklepu pod numerem telefonu 661 844 466.

22. Klientowi przysługuje prawo do zmiany lub wycofania złożonego zamówienia w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się z managerem Sklepu pod numerem telefonu 661 844 466.Zamówiony towar będzie dostarczany pod adres wskazany w formularzu zamówienia, zmiana adresu po wysłaniu zamówienia jest możliwa tylko przez osobisty kontakt z dostawcą (firmą kurierską).

23. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

24. Do zamówienia Sklep wystawia fakturę na życzenie kupującego. Zgodnie z art..106b ustawy o VAT chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed złożeniem zamówienia.

25. Wszystkie zamówienia są realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep poinformuje Klienta o statusie jego zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji. Dopuszczalne opcje: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia. Czas realizacji zamówienia może się nieco wydłużyć w okresach przedświątecznych.

26. W razie braków magazynowych, które pomimo naszych starań mogą czasem wystąpić, Klient będzie niezwłocznie informowany.

27. Towary sprzedawane w sklepie internetowym są objęte gwarancją. Podstawą reklamacji jest dokument handlowy w postaci faktury dostarczonej wraz z towarem na życzenie klienta. *Wszystkie maszyny PMU i urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję.

28. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem telefonicznie, 661 844 466 a czas, w którym sprzedający ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji to 14 dni.

29. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu oraz opisany na pudełku/kopercie „ZWROT”.

30. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są koszty wartości produktów, nie zwracane są koszty przesyłki towaru do klienta. Klient będzie musiał również ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

31. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

32. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru i zwrócić zamówiony nie używany i nie noszący żadnych oznak użytkowania towar w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu na adres: Instytut Ka-Derm Academy, Centrum Kosmetologii Sebastian Lisiecki Chmielniki 30 86-060 Nowa Wieś Wielka. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący. Firma zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zakupiony towar. Płatność zwrotną Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W wypadku zwrotu towaru Sprzedający nie zwraca kwoty pobranej za przesyłkę ani nie ponosi kosztów zwrotnej przesyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie poprosi o inny a sprzedawca zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu zamówienia, w którym przesyłka była darmowa Instytut Ka-Derm Academy, Centrum Kosmetologii Sebastian Lisiecki ma prawo potrącić z wartości zwrotu poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki.

33. Zgodnie z art.38 ustawy o prawach konsumenta ze względu na ochronę zdrowia i higienę zwrotom nie podlegają:
a.  * Urządzenia PMU oraz  urządzenia do Tattoo
     *Igły i Kartridże
b. Zwrot pigmentów, znieczuleń, kosmetyków czy pochodnych jest możliwy       tylko przy fabrycznie zamkniętych opakowaniach.
c. Książki, czasopisma itp. nie mogą zostać zwrócone ze względu na możliwość skopiowania treści.
d. pisaki, kredki i nitki. Ze względu na brak możliwości weryfikacji użycia nie podlegają zwrotom.
! Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, jeśli uzna, że produkt został użyty.

34. Każda przesyłka powinna być otwarta w obecności kuriera lub listonosza i jeśli towar został uszkodzony w transporcie powinien być sporządzony protokół szkody. Reklamacje uszkodzonego towaru przyjmujemy w oparciu o sporządzony protokół. Nie odpowiadamy za skutki odebrania od kuriera uszkodzonej przesyłki o ile nie zostało to stwierdzone przy odbiorze paczki i braku sporządzenia protokołu przy odbiorze. Jeśli otrzymane zamówienie jest niekompletne wszelkie braki powinny być zgłoszone hurtowni w dniu otrzymania zamówienia pod numer 661 844 466.

35. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będę rozstrzygane w sposób polubowny.

36. Zdjęcia produktów oraz treści zawartych w Sklepie są własnością Instytut Ka-Derm Academy, Centrum Kosmetologii Sebastian Lisiecki Chmielniki 30 86-060 Nowa Wieś Wielka i firma nie wyraża zgody na ich kopiowanie.

37. W wypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w sposób polubowny, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

38. Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. zmienią między innymi ustawę o prawach konsumenta. W jej treści zostanie dodany przepis art. 38a, który będzie stanowił, że przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziale dot. prawa odstąpienia od umowy, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Żeby przedsiębiorca mógł być traktowany jak konsument, zawierana umowa nie powinna posiadać charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W praktyce, przedsiębiorca, który dokonuje zakupu towarów lub usług będzie oceniany przez pryzmat jego wpisu w CEIDG.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl